Polityka Prywatności - WykFitne

Przejdź do treści
Obowiązek informacyjny UGLA SERWIS na podstawie artykułu 13 RODO

1. Administrator
Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe, jest UGLA SERWIS, ul Kondratowicza 29a lok. 48; 03-285 Warszawa

2. Dane kontaktowe
Z administratorem danych można kontaktować się pocztą pod adresem ul Kondratowicza 29a lok. 48; 03-285 Warszawa
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zamówionych przez Państwa usług, w tym umożliwienia nam świadczenia usługi również drogą elektroniczną. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach marketingowych, obsługi posprzedażowej, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu.

4. Okres przechowywania danych.
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez realizacji zamówienia, a także po jej zakończeniu w celach:
- obsługi posprzedażowej / po usługowej,
- dochodzenia roszczeń w związku z realizacją zamówienia,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 20 lat od dnia zakończenia wykonania umowy i usług z nią związanych.

5. Odbiorcy danych.
Państwa dane mogę być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m. in. dostawcom usług IT, transportowych, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności w celu prowadzenia rachunkowości – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

6. Przekazywanie danych poza EOG.
Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG

7. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane adresowe j.w. pkt 2
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) od 25 maja 2018 r. Będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8. Dobrowolność podawania danych.
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,
– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.
© 2017 WykFitne.pl | UGLA Serwis
Adres:

UGLA SERWIS
ul. Borowej Góry 6
01-354 Warszawa

Kontakt telefoniczny w godz.

9.00 - 16.00
tel. 505 448 800
email info@wykfitne.pl
Wróć do spisu treści